Mattecentrum - en antidemokratisk, diskriminerande & bidragsfuskande organisation

Den här webbplatsen redogör för skälen till varför vi anser att Mattecentrum är en antidemokratisk, diskriminerande och bidragsfuskande organisation. Den kommer vara uppbyggd som en blogg med de inlägg som handlar om den senaste utvecklingen högst upp och de mer grundläggande längst ner. Många av inläggen är skrivna av Mikael O. Bonnier som var med om att grunda Mattecentrum i Lund hösten 2009 och var den första projektledaren i Lund. Han blev avstängd under hösten 2012 p.g.a. att Mattecentrum är en antidemokratisk organisation, men var innan dess aktiv läxhjälpare/volontär sedan flera år tillbaka. Han jobbar som lärare just nu och har gjort så sedan 1992. Han har även arbetat som programutvecklare. Han har högskoleexamen i matematik och magisterexamen i fysik (fil. mag. & MSc) (CV).

Det enda säkra tecknet på att Mattecentrum har omvandlats till en demokratisk organisation i framtiden är att han åter är läxhjälpare i en Mattecentrum-räknestuga. Dock är kanske ett bättre alternativ att Mattecentrum går under och att de lokala organisationerna byter namn. Ett ännu bättre alternativ vore om de kommunala gymnasieskolorna anordnade läxhjälp för alla i matematik (d.v.s. även åt elever på t.ex. friskolor) och att volontärerna jobbade gratis åt kommunerna i samma utsträckning som de gör det åt Mattecentrum idag. Alternativt skulle Skolverket kunna fylla Mattecentrums funktion. Mattecentrum är en onödig och dyr mellanhand. En annan fördel med att staten leder läxhjälpen är att både elever och volontärer kan vara trygga med att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna alltid gäller för alla. När det gäller organisationer för elever så finns redan organisationen Sveriges Elevkårer och volontärerna kunde ha en egen organisation. // Red.


Tweets av @MaFyKe

Kritik av förslag till nya, odemokratiska stadgar för Mattecentrum lokalföreningar på årsmötet juni 2013

Vi anser att Mattecentrums förslag till nya stadgar för Mattecentrum lokalförening i Gävle, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Umeå respektive Uppsala är odemokratiskt. Om det går igenom så borde Ungdomsstyrelsen omedelbart dra in alla bidrag till Mattecentrum, ty enligt lag får Ungdomsstyrelsen inte betala ut bidrag till föreningar med odemokratiska stadgar. Nedanstående paragraf i förslaget till nya stadgar för en Mattecentrum lokalförening är rättsosäker. Det borde finnas något sätt att få en objektiv bedömning från början och det borde finnas något sätt att överklaga ett beslut, och slutligen borde man kunna få beslutet prövat på ett årsmöte med en öppen debatt.

Det är lätt att påstå att någon som bara vill förbättra och demokratisera föreningen missköter sig eller skadar föreningens intressen utan att detta objektivt är fallet. Någon kan t.ex. ha kritik mot avtal för volontärer eller hur pengar används inom föreningen och en styrelse kan vilja tysta denna kritik genom att utesluta en medlem. Bristen på demokrati kan leda till att en kritisk medlem tvingas att vända sig till medier eftersom det saknas en möjlighet till öppen debatt inom Mattecentrum -- sedan blir kanske medlemmen beskylld för att vara illojal. Man kan ju vara för föreningens syfte men ändå vara kritisk till hur föreningens pengar används till Indien-resor, andra onödiga resor, mobbning av nuvarande och före detta medlemmar o.s.v.: "Föreningen finns för att utveckla intresset och kunskapen inom matematik hos unga och att ge gratis hjälp i matematik. Föreningen ska också verka för att främja en demokratisk fostran av barn och ungdomar." Dessutom är lokalföreningarna i Mattecentrum i praktiken styrda från Mattecentrum centralt, ty om Mattecentrum centralt anser att en medlem skall uteslutas så utför styrelsen för Mattecentrum lokalt detta p.g.a. att de får lön från Mattecentrum centralt.

Snarare strider nedanstående förslag till paragraf mot föreningens syfte "att främja en demokratisk fostran av barn och ungdomar". Om en kritisk medlem bara stängs av så kan den personen inte yttra sig på årsmöten och lägga motioner. Man skulle kunna tänka sig att en medlem som missköter sig stängs av från verksamheten men fortfarande får rösta och delta i årsmöten som hålls på Internet. En förening som säger sig "främja en demokratisk fostran av barn och ungdomar" borde kunna klara av att en demokratisk debatt hålls åtminstone på årsmötena om inte annars.

Man tar heller inte hänsyn till att personer kan ändra sig. En person som har svårt för matematik kan t.ex. i frustration yttra att matematikämnet bör läggas ner och ersättas av datorprogrammering -- dock kanske personen senare inser att matematik behövs för att skriva effektiva datorprogram. Skall en sådan person vara utesluten på livstid?

Ett annat problem är att Mattecentrum i praktiken har statligt monopol på läxhjälp inom Matematik, ty det är den största föreningen som ger läxhjälp i Matematik och de får mångmiljonbidrag av staten. Alltså är det svårt att starta konkurrerande föreningar som ger läxhjälp inom Matematik, ty t.ex. de lämpligaste lokalerna är upptagna. Om en medlem blir utesluten så riskerar den personen att inte få någon läxhjälp i matematik alls. Eftersom uteslutningsprocessen är rättsosäker så kan vem som helst som råkar falla i onåd hos Mattecentrum centralt eller någon lokal styrelse bli utesluten från all läxhjälp inom Matematik i hela landet. Jag anser att det är orimligt att så långtgående beslut får fattas så rättsosäkert. Det blir också väldigt lågt till tak vid debatter på årsmöten om en medlem kan uteslutas med omedelbar verkan för att en knapp majoritet i en lokalstyrelse anser detta.

Förslaget till ny paragraf som borde röstas ner: "Om en medlem missköter sig eller skadar föreningens intressen kan denne uteslutas av styrelsen. Uteslutning gäller tills vidare och för alla föreningar tillhörande Mattecentrum. Styrelsen ska i sådant fall meddela den uteslutna medlemmen skriftligen senast 5 dagar efter beslut." Snarare borde man ha med att det skall finnas en utförlig saklig och skriftlig motivering för preliminär uteslutning och att beslutet skall kunna överklagas till Mattecentrum centralorganisation. Alla som vill skall också kunna få sin uteslutning omprövad på ett årsmöte och den uteslutne skall kunna få sin version utskickad till samtliga medlemmar innan det årsmötet. Alla uteslutningar skall redovisas i årsredovisningen med aktuella kontaktuppgifter till den uteslutne om den uteslutne önskar detta. // Red.


Stockholms stad gav troligen Mattecentrum, aktiva näthatare, 370000 kr i mars 2013

Vi har ännu inte fått det justerade beslutet, men underlaget och ansökan. Hur pengarna (370 kkr) använts skall redovisas inför 2014 och det är Utbildningsförvaltningen som skall utvärdera verksamheten. Mattecentrum påstår sig hjälpa 600 elever i Stockholm -- det blir 617 kr per elev och år. Samtidigt får eleverna i trä- och metallslöjden ca 80 kr per elev och år till material. Eftersom lokalerna lånas ut gratis och volontärer per definition skall delta gratis och pengarna enligt beslutet inte får användas till marknadsföring så är den enda möjligheten till förbrukning höga löner till kanslister och resor som ger CO2-utsläpp -- d.v.s. vi kommer få se en ännu glassigare redovisning från Mattecentrum nästa år samt en ökad global uppvärmning. Hur vet man säkert att Mattecentrum hjälper 600 elever varje vecka? Mattecentrum börjar ca 4 veckor senare än terminen och slutar några veckor innan terminen. Många men kanske inte alla som röstade om beslutet kände till Mattecentrums hatkampanj mot enskilda, se nedan. De som kände till näthatskampanjen, bl.a. skolborgarrådet Lotta Edholm (FP), borde vara skyldiga att informera de övriga röstande. Hatkampanjen är en indikation på Mattecentrums dåliga moral och en orsak för föräldrar att inte vilja skicka sina barn till denna verksamhet. Alternativet är att medborgarna i Stockholm protesterar mot beslutet och kräver att bidraget i stället används för att skolorna skall kunna rekrytera sina egna volontärer och då blir det dessutom en hel del över till skolmaterial. Man hade t.ex. kunnat köpa över 1000 stycken Raspberry-Pi-datorer per år som man kunde använt till bl.a. Scratch-programmering med lysdioder. Året därefter kunde man investerat i annat material. Volontärerna hade nog hellre gynnat Stockholms Stad direkt än ledningen för Mattecentrum -- speciellt om volontärerna fick veta det som läsarna av denna blogg vet. // Red.


Regeringen gav antidemokratiska Mattecentrum mångmiljonbidrag i februari 2013

I februari fick Mattecentrum exakt 2 miljoner kronor av Regeringen som skall betalas ut via Skolverket, se beslut av Jan Björklund och Leo Gumpert. Hur pengarna använts skall redovisas 2014-01-31. Mattecentrum gratulerade sig själva genom att använda pengarna bl.a. för att avlöna personer som i tjänsten sprider näthat mot enskilda via organisationens Twitter-konto (bevis: 1, 2, 3, 4, 5), d.v.s. svenska staten stödjer i dagsläget näthatskampanjer mot enskilda. Mattecentrum ljuger: Tvärtom jämfört med vad Mattecentrum påstår så mår Mikael O. Bonnier psykiskt sett utmärkt och har gjort så hela tiden, vilket bl.a. bevisas av hans produktion av videor på YouTube. Det är när personer kritiserar Mattecentrum som Mattecentrum anser att de är sjuka, men när personerna verkligen är sjuka (t.ex. svårt förkylda eller magsjuka) och inte orkar kritisera Mattecentrum, ja, då är de friska enligt Mattecentrum. För att kunna motstå Mattecentrums och deras sympatisörers nätmobbning så måste man vara utbildad i hur man tacklar mobbning och det har M.O.B. bl.a. lärt sig på lärarutbildningar. Matematiken är en vetenskap men Mattecentrum är helt ovetenskapliga. För övrigt kommer det visa sig att miljonrullningen till Mattecentrum är rent slöseri med skattepengar och slöseriombudsmannen kommer att underrättas. (Notera att åklagare utreder att spionorganisationen KSI, Kontoret för Särskild Inhämtning, omsatt 250000 kr på ett skumt sätt. Rätt att utreda detta, men när skall åklagare få upp ögonen för att Mattecentrum fått miljoner av staten som används till kriminell verksamhet med näthat, bidragsfusk m.m.) // Red.


Ungdomsstyrelsen gav Mattecentrum miljonbidrag 2012 som organisationen använde till att sprida näthat

Under 2012 fick Mattecentrum 989576 kr av svenska staten via Ungdomsstyrelsen, se beslut av Fredrik Wikström. Mattecentrum skall redovisa hur de använt pengarna 2013-09-01. Mattecentrum använde pengarna bl.a. för att avlöna personer som i tjänsten spred näthat mot enskilda via organisationens webbplats och Twitter-konton (se bevis nedan), d.v.s. svenska staten stödjer i dagsläget näthatkampanjer mot enskilda. Detta bekräftas av att Mattecentrum belönades med ännu högre bidrag år 2013 av både Ungdomsstyrelsen och Stockholms stad trots att bägge myndigheterna var informerade om Mattecentrums klart brottsliga verksamhet. Fredrik Wikström gillar tydligen att näthat sprids ty annars skulle han inte beviljat Mattecentrum ännu högre bidrag år 2013. Om vi skall komma till bukt med näthatet i Sverige så måste makthavare i stat och kommun sluta ge bidrag till organisationer som i likhet med Mattecentrum använder näthat i form av bl.a. falska sjukdomsanklagelser för att tysta kritiker eller få andra att ignorera dem. // Red.


Ungdomsstyrelsen ger Mattecentrum mångmiljonbidrag i strid mot lagen

Mattecentrum är uppenbarligen en antidemokratisk organisation som bedriver grova förtalskampanjer mot dem som kritiserar organisationen med bl.a. falska sjukdomsanklagelser och Mattecentrum anser också att man skall ignorera argument från sjuka enbart baserat på deras sjukdom och inte p.g.a. innehållet i det de skriver. Mattecentrum har genomfört valfusk vid det extra årsmötet hösten 2012 i Lund. Mattecentrum har även försökt stänga av kritiker från Twitter genom att uppmana sina fans till falska spamanmälningar så sent som i januari 2013. Enligt reglerna för statliga bidrag till Ungdomsorganisationer får en sådan organisation ej beviljas bidrag men nu har det ändå hänt. Nu har den antidemokratiska och kriminella organisationen Mattecentrum fått 1,555 miljoner kronor av svenska staten, se beslut. Ungdomsstyrelsen var välinformerad om Mattecentrums valfusk och kriminalitet när de tog sitt beslut så detta är rent maktmissbruk signerat Fredrik Wikström och Lena Hallberg vid Ungdomsstyrelsen. De nämner inte alls polisanmälningarna och övriga bevis mot Mattecentrum i beslutet. Mattecentrum skall redovisa hur de använt pengarna 2014-09-01.

Ungdomsstyrelsen är redan inblandad i en skandal där de gett 100-tusentals kronor till en organisation Ekho med syfte att ändra Frälsningsarméns religion. Vi anser att homosexuella ej skall diskrimineras men ser inte hur en massa pengar till en orelaterad organisation kan ändra Frälsningsarméns bibeltolkning. Nya testamentet i Bibeln är klart homofobt och det enda sättet att komma runt detta är att sluta tro på de Bibelverserna. Snarare borde Ungdomsstyrelsen dra in bidrag till Frälsningsarmén om de sysslar med diskriminering av personer baserat på sexuell läggning ty även det strider mot lagen om bidrag. Att dra in statliga bidrag till organisationer som inte respekterar FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna blir billigare för skattebetalarna än att ge bidrag till organisationer som skall förändra intoleranta organisationer. // Red.


Organisationen Mattecentrum polisanmäls för dold förtalskampanj på Twitter

Avsändare: Mikael Bonnier
Mottagare: polismyndigheten.skane

Hej,
jag har nyligen upptäckt att organisationen Mattecentrum i lönndom har bedrivit en omfattande förtalskampanj mot mig på Twitter. Mattecentrum är en stor organisation och många tror på vad de skriver. I detta och troligen i många andra fall så ljuger de. Mattecentrum påstår sig veta att jag är sjuk och paranoid. Jag är dock fullt frisk och har varit det i stort sett hela tiden under detta ärende förutom en liten förkylning men det vet Mattecentrum i vilket fall inget om ty jag har ej sökt sjukvård på mycket lång tid (däremot är jag sedan 1988 blodgivare). Jag har ingen frivillig kontakt med Mattecentrum och de har inga möjligheter att ställa några diagnoser på mig. Även om Mattecentrum skulle lyckats utföra dataintrång och läsa mina sjukvårdsjournaler så är det ju brott mot sjukvårdssekretessen att publicera uppgifter ur dem. Jag vet ju dock om att det de skriver är falskt.

Mattecentrum har blockerat mig på Twitter och de har dessutom dolt sina tweets så jag har inte märkt att de förtalat mig. De försöker ge ett intryck av att debattera schysst genom att nämna mig och till och med ställa frågor till mig men jag får inget meddelande om att de nämnt mig p.g.a. att de blockerat mig och dolt sina tweets. Det är ju oschysst att en stor organisation som Mattecentrum kan skicka ut förtal mot mig som jag inte har någon möjlighet att bemöta på flera veckor. Att jag kunde upptäcka förtalskampanjen beror på att de nyligen slutat dölja sina tweets men jag är fortfarande blockerad.

Antingen är det sant som Mattecentrum säger att jag är en sjuk, paranoid man, men då bryter Mattecentrum mot sjukvårdssekretessen eller också är det inte sant och då ljuger Mattecentrum. Oavsett vad som är sant så gäller det att Mattecentrum förtalar mig. Jag vet ju att det senare är sant, d.v.s. att Mattecentrum ljuger. Är det rimligt att en organisation som ljuger eller sysslar med sekretessbrott tillåts ge läxhjälp till elever i skolor med statligt stöd från Ungdomsstyrelsen på flera miljoner?

Jag har kritiserat Mattecentrum för att vara en antidemokratisk, diskriminerande och bidragsfuskande organisation och det framstår ju ännu tydligare bevisat nu. De skriver att man skall ignorera sjuka människors åsikter. Detta är naturligtvis diskriminering och ingen demokratisk värdering. Det är ett villkor att en organisation genomsyras av demokratiska idéer för att den skall få bidrag från Ungdomsstyrelsen. När det nu visar sig att Mattecentrum är en antidemokratisk organisation så har organisationen alltså bidragsfuskat och borde straffas och bli återbetalningsskyldig.

Mattecentrum påstår i en tweet att jag tror att de är en hemlig nazist-sekt. Det är inget jag påstått och de har därför ingen grund för detta uttalande som syftar till att förtala och förlöjliga mig. Detta är uppenbart ohederlig argumentation. Mattecentrum skriver också att jag är övertygad om att Mattecentrum är en del av Waffen SS. Detta har jag heller aldrig påstått.

Det jag däremot har visat med hjälp av namnlistor på Internet (varav de flesta finns publicerade i en seriös historiebok) är att samtliga tjänstemän inom Mattecentrum Riks och Mattecentrum Lund har samma, oftast ovanliga efternamn (utom i ett fall) som frivilliga i Waffen-SS eller andra nazistiska organisationer. Detta är hårda fakta och inget jag tror. Dessa fakta har jag bara skickat till Mattecentrum och sedan är det de som sprider denna information om dem själva. En möjlig hypotes är att många av de anställda i Mattecentrum är uppfostrade av nazister, men det är ju något som behöver utredas mer. Dock har ju Mattecentrum använt antidemokratiska metoder såsom omfattande förtal mot politiska motståndare, så redan nu kan man säga säkert att de har samma arbetsmetoder som de tidiga nazisterna.

Mattecentrum skriver: "Bonnier är avstängd efter att ha betett sig illa och hotat föreningen och bitter för detta". Jag har inte betett mig illa mot någon person. Jag har bara ställt frågor om avtal och på senare tid sakligt kritiserat föreningen och det är Mattecentrums subjektiva uppfattning att detta är att bete sig illa. Jag har inte hotat föreningen på något olagligt sätt. Jag är inte bitter utan är snarare glad över att inte behöva delta i en antidemokratisk organisation. Jag visste ju dock inte detta förrän de beslutade att stänga av mig som volontär efter att jag ställt frågor om ett avtal. Beviset för att Mattecentrum har blivit en demokratisk organisation är att jag åter är volontär. Anledningen till att jag informerar om Mattecentrum är att jag tycker det är fel att en sådan organisation får statligt stöd och får låna lokaler gratis av skolor.

Jag tror Mattecentrum främst bedriver denna förtalskampanj mot mig för att de vill behålla sina miljonbidrag från Ungdomsstyrelsen. Då måste de kraftfullt smutskasta alla dem som kritiserar dem. Detta gör att detta förtalsärende bör leda till att allmänt åtal väcks ty det är ju många miljoner av statens pengar som står på spel.

Mattecentrum påstår att Polisen utreder mig för påstådda brott mot Mattecentrum men Polisen har inte kontaktat mig trots att Mattecentrum spridit denna propaganda i flera veckor. Hittar de på, eller utreder ni verkligen brott mot Mattecentrum? Jag begär härmed att få se anmälan mot mig eller också få ett överklagbart avslag.

Här följer Mattecentrums tweets:

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
tyvärr trakasseras och förföljs vi här på Twitter av en man som inte mår bra. Polisen utreder honom just nu. Bortse från vad han skriver.
1:22 PM - 29 Nov 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
tyvärr trakasseras och förföljs vi här på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Polisen är inkopplade, ignorera honom. #mattecentrum
6:04 PM - 2 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @LottaLjungqvist @Ingenjorerna tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
6:06 PM - 2 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @ungdom @Skolverket tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
6:07 PM - 2 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @ungdom @polisen_riks tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
6:07 PM - 2 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
6:08 PM - 2 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @Tussaan tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
6:08 PM - 2 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @Rolf_Lindstrom @HbartSamhalle tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
6:08 PM - 2 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @kvadratrot tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
6:08 PM - 2 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @Dachaarma tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
6:09 PM - 2 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @kaosteorin Tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
6:09 PM - 2 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @IHammarstrand Tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
6:09 PM - 2 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @mickis_m Tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
6:09 PM - 2 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @unclecj Tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
6:10 PM - 2 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @PostkodLott Tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
12:03 AM - 4 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @barapositivanyh @ungdom Tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
12:04 AM - 4 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @Bettanz @ungdom Tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
12:04 AM - 4 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @PostkodLott @ungdom Tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
12:05 AM - 4 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @LottaLjungqvist @Ingenjorerna Tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
12:13 AM - 4 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @LottaLjungqvist @Ingenjorerna Tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
12:14 AM - 4 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @LottaLjungqvist @Skolverket Tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
12:17 AM - 4 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @Ingenjorerna @Skolverket Tyvärr trakasseras och förföljs vi på Twitter av en paranoid man som inte mår bra. Ignorera honom.
12:19 AM - 4 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@barapositivanyh @MOB_i_L @ungdom Herr Bonnier är också övertygad om att Mattecentrum är en del av Waffen SS, dvs Hitlers mördararmé.
6:10 PM - 4 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@Bettanz @MOB_i_L Tack för förtroendet Bettanz, Bonnier är avstängd efter att ha betett sig illa och hotat föreningen och bitter för detta.
6:15 PM - 4 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@MOB_i_L @Ledarinstitutet @PeHannah undrar varför när du på riktigt tror att vi är en nazistisksekt. Sluta trakassera och terrorisera.
6:25 PM - 4 Dec 12 · Details

Mattecentrum ‏@Mattecentrum
@Elin_elinpelin mannen som har kontaktat dig är sjuk och tror att vi är en hemlig nazist-sekt. Vi rekommenderar dig att ignorera honom.
8:43 PM - 5 Dec 12 · Details 


Mvh,
// Mikael Bonnier


Mattecentrums generaldirektör Hannah Pettersson har gjort inlägg med falska sjukdomsanklagelser mot M.O.B. på Twitter här och här i syfte att få andra att ignorera hans argument. // Red.


Med anledning av att Mattecentrum i Växjö grundades gjorde SR ett reportage. Jag kritiserade Mattecentrum och påpekade några matematiska fel i läxhjälpen, och då kom naturligtvis ett osakligt svar med sedvanliga falska sjukdomsanklagelser från Mattecentrum. SR tog bort Mattecentrums inlägg på min begäran. // M.O.B.


Mattecentrums ordförande Johan Wendt ringde upp M.O.B. och hotade honom med stämning om han inte slutade att yttra sig kritiskt om Mattecentrum: Mattecentrum & yttrandefrihet = falskt. // Red.


Valresultatet och beviset för valfusket. Valfusket består av två delar: dels förtal av mig i tre veckor innan det extra årsmötet som jag inte kunde bemöta, dels att majoriteten av dem som röstade inte bodde i Lunds kommun eller ens i närheten. Det var bara ca 12 röstande av flera hundra kallade och praktiskt taget ingen av dem som röstade mot mig var oavlönad volontär eller elev. Det handlar alltså om ett av Mattecentrum Riks köpt valresultat. Jag är glad att ingen elev eller oavlönad volontär röstade emot mig. // M.O.B.


Mattecentrum & Waffen-SS

Vi skall här redogöra för kopplingarna mellan Mattecentrum och Waffen-SS. Det är inget viktigt argument mot Mattecentrum men en del historiskt intresserade tycker nog det är intressant och det kan leda till vidare forskning om dem på Mattecentrum som försörjs av staten via Ungdomsstyrelsen. Det kanske ser likadant ut i många organisationer i Sverige. Värre är att Mattecentrum i sin propaganda mot M.O.B. försöker få folk att ignorera hans information genom falska sjukdomsanklagelser mot honom. Detta liknar nazismen i dess tidigare stadier innan de hade tagit makten i sina områden. För att förstå Mattecentrum och deras osakliga argumentationsteknik kan det vara nyttigt att se någon film om Förintelsen, t.ex. Pojken i randig pyjamas. // Red.


Diskussion på Mattecentrums forum på Matteboken om avstängningen av mig. Här finns den första anklagelsen mot mig från Mattecentrum om att jag skulle vara sjuk. Denna typ av anklagelse om sjukdom i stället för saklig diskussion har varit regel för Mattecentrums argumentation. // M.O.B.

Alla e-brev till Mattecentrum, till skolor, och till Ungdomsstyrelsen i tidsintervallet. Fler har skickats senare och skall också publiceras. // M.O.B.


Motion till det extra årsmötet 2012 som redogör för den tidiga utvecklingen som ledde till min upptäckt av Mattecentrums sanna natur. // M.O.B.


Avtal som Mattecentrum ville att vi volontärer skulle skriva på. Jag ställde frågor om detta och blev då avstängd som volontär samtidigt som jag fick vissa svar på frågorna. Se e-brev till Mattecentrum. // M.O.B.


Alla mina inlägg på Mattecentrums forum på Matteboken sedan 2009 i omvänd kronologisk ordning tills jag blev avstängd där: Del 1 & Del 2. // M.O.B.


Uppdaterad 2013-03-29